Klassisk arkitektur i Österrike berättar om storslagna tider

Utsikten över de vackra villorna i Wörthersee, i Kärnten, ger en fascinerande insikt i den historiska arkitekturen och ger en inblick i hur livet var i Österrike runt förra sekelskiftet.

Villa Wörth, till exempel, byggdes 1891 av Victor Fuchs. Tre våningar, ett flertal balkonger, terrasser, torn och gavlar kompletterades med en dekorerad byggnad i den lekfulla tyska renässans-stilen.

Hela området är ett intressant minnesmärke över Wörthersees arkitektur och visar den burgna semesterorten från förr. Här fanns gott om sommarbostäder och hotell. Frukostmatsalen, tillsammans med en terrass, var ofta inriktad mot öster för att gästerna skulle kunna njuta av de tidiga solstrålarna och långsamt „vakna upp”. Skuggiga verandor erbjöd svalare plats för den varma lunchtiden. På kvällen var ofta den öppna spisen tänd i salongen för att ska gemytlighet, inte på grund av kylan. Långa partier av bridge förgyllde de varma sommarkvällarna. Om det inte smögs i väg till hemliga möten vid bron…

Andra villor i området är Seehort, Miralago och Seefried.
- Dessa fyra hus representerar förmodligen den bäst bevarade stilen från sekelskiftet i hela Kärnten”, säger Alfred Walter, vice borgmästare i Pörtschach.

Fortsätt förbi Villa Almrausch (som betyder rhododendron) och Villa Edelweiss, därefter till orten Reifnitz. Här ligger „Lilla Miramar slott” som byggdes på de pittoreska klipporna år 1898 av en arkitekt från Hamburg.

Även Gustav Mahler bodde här
Villa Mahler, som byggdes år 1900 av arkitekten Friedrich Theuer, var sommarbostad åt kompositören Gustav Mahler. Högt över den täta skogen låg hans berömda ”Komponierhäusl”.

Arkitekturen runt Wörthersee stammar från det förra sekelskiftet, ca 1864-1938, och kan beskrivas som en blandning av jugendstil och romantik, med inflytande av barock och engelska lantgods. De flesta hus ligger i orterna Pörschach, Reifnitz, Velden, Krumpendorf och Klagenfurt. Många hus finns fortfarande kvar även om en del revs under 1960-talet.

Källa Österrike Info

Österreich Werbung

Österrikes Turistbyrå är Österrikes nationella turismorganisation. Sedan 1955 har organisationen, som i början hette ”Österreichische Fremdenverkehrswerbung” och 1989 bytte namn till ”Österreich Werbung”, haft som syfte att marknadsföra semesterlandet Österrike.

Det huvudsakliga målet är att i samarbete med alla österrikiska partner inom turismbranschen är att säkerhetsställa och vidareutveckla Österrikes konkurrenskraft. Därigenom bidrar Österrikes turistbyrå väsentligt till att öka mervärdet för den österrikiska turism- och resenäringen.

Österrikes Turistbyrås kärnkompetenser är:

  • Utveckla varumärket ”Semester i Österrike”, ett varumärke som skiljer Österrike från andra semesterländer och förmedlar det emotionella mervärdet av en vistelse i Österrike.
  • Öppna de internationellt mest lovande marknaderna med hjälp av innovativ och modern marknadsföring.
  • Fungera som partner för österrikiska turismverksamheter och tillhandahålla en viktig plattform för nätverk inom turismen. Turistnäringen drar nytta av Österrikes Turistbyrås sakkunskap som alltid är aktuell.

Budget
Österrikes turistbyrås budget utgörs av medlemsavgifter från två föreningsmedlemmarna; Republiken Österrike, som företräds av respektive ekonomiminister (75 procent) och Österrikes handelskammare (25 procent), samt av bidrag från den österrikiska turistnäringen (delstatliga turismorganisationer, regioner och verksamheter etc.) för marknadsföringstjänster.

Liksom föregående år uppgår medlemsavgifterna från det österrikiska federala ministeriet för ekonomi samt familje- och ungdomsfrågor och Österrikes handelskammare 2013 till 32 miljoner euro (24 miljoner från det österrikiska federala ministeriet för ekonomi samt familje- och ungdomsfrågor och 8 miljoner från Österrikes handelskammare). Österrikes turistbyrås totala budget uppgår 2013 till omkring 50 miljoner euro.

I Österrikes turistbyrås föreningsstadga fastställs vad de offentliga medlen från de två föreningsmedlemmarna ska användas till. Enligt vad som sägs där ska turistlandet Österrike stärkas och förankras som varumärke, och kunskaper om förändringar av efterfrågan och utvecklingstendenser ska vidarebefordras till branschen.

Med dessa arbetsuppgifter är för närvarande omkring 220 medarbetare vid Österrikes turistbyrå sysselsatta runt om i världen.

Österrikes grundläggande tjänster grundfinansieras principiellt genom offentliga medel och tillhandahålls därför av Österrikes turistbyrå. Därvid finns det erbjudanden och tjänster som tillhandahålls på ett likvärdigt sätt till alla inom branschen. När det gäller de marknadsföringsaktiviteter som partner inom turistnäringen kan delta i med sina egna konkreta produkter, står Österrikes turistbyrå för grundfinansieringen. Genom partnernas bidrag (som inte täcker kostnaderna) förstärks dessa.

Aktiviteter
Varje år genomför Österrikes turistbyrå mer än 1500 marknadsföringsaktiviteter runt om i världen. Raden av aktiviteter omfattar allt från klassisk reklam eller pressaktiviteter för Österrike inklusive webbaserade aktiviteter, till säljfrämjande plattformar eller utbildningskurser för resebyrå- och arrangörsbranschen.

Österrikes turistbyrå fokuserar i det sammanhanget på att bearbeta marknader i de tre geografiska områdena Västeuropa, Central- och Östeuropa samt länderna på andra sidan havet. Marknaderna i dessa områden, där Österrikes turistbyrå också har sina egna kontor, täcker mer än 96 procent av alla övernattningar (2012 var det över 131 miljoner) och står för den största potentialen för den inhemska turismen.

Förutom Semesterspecialisterna, som är det mest omfattande tjänste- och informationscentret för semester i Österrike, är hemsidan www.austria.info hjärtat av Österrikes Turistbyrås gästinformation. Det är en av Österrikes största turistplattform på Internet, och förser potentiella gäster med utförlig information och attraktiva erbjudanden från hela Österrike, för närvarande på 19 språk.

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter